about
gallery
contact
gallery
gallery
 

ביטחון

דף הבית >> קהילה >> ביטחון

סדר פעולות לאירועי חירום שונים

כללי:
v מצבי חירום באים בפתע ללא התראה מוקדמת לכן ידיעת הכללים מה לעשות ומה לא , מאפשרים לפעול במצב חירום בצורה מיטבית.
v ישנה חשיבות גדולה לתדרך את הילדים מה עושים במצבי חירום השונים.
v כל הדברים החריגים שקורים ביישוב ומסביבו יש לעדכן את גדי- בפלא'057-7297661 במידה ואין מענה יש להמתין עד למענה אנושי ולהשאיר הודעה בביפר .
מומלץ להכניס לחיוג מקוצר במכשיר הנייד, את המספר 1208 שמחבר ישירות מהמקום שנמצאים באיו"ש למוקד רלבנטי.
 
חדירת מחבל
בהישמע קולות ירי, פיצוצים, צפירה עולה ויורדת או זיהוי ודאי של מחבל יש לבצע את הפעולות הבאות:
v כניסה לחדר פנימי (מקלט) או חדר בקומה שנייה שניתן לנעול, (בקרואנים יש לשכב על הרצפה מתחת לגובה חלונות) לסגור חלונות ודלתות
v ישיבה על הרצפה מתחת לגובה חלונות.
v בעלי נשקים יאבטחו כלפי חוץ.
v כיתת כוננות תחתור למגע לנטרול האירוע.
v במידה ומזהים את האירוע מדווחים מידית לרבש"צ ככלל כל הודעה שקשורה באופן ישיר לאירוע תדווח לרבש"צ, הודעות אחרות יועברו לצוות צח"י.
 
כיבוי אש:
במידה ופורצת שריפה בבית
v יש להודיע לרבש"צ היישוב כיבוי אש 102 ולמוקד השומרון - 1-700-700-106.
v לצאת מן הבית ולוודא שאין אף אחד שנשאר בפנים.
v במידה וניתן לשלוט באש יש להפעיל את אמצעי הכיבוי ברשותכם, עד להגעת עזרה מקצועית .
 
רעידת אדמה
ברגע שמרגישים רעידת אדמה יש לבצע את הפעולות הבאות
בתוך מבנה לפי המצב:
v בשלב הרעידה יש להיכנס מתחת לשולחן עד לחלוף הרעידה ואז לצאת אל מחוץ למבנה.
v היציאה תהיה אל השטח הפתוח רחוק ממבנים, עמודים, עצים.
הערה - במידה והמבנה ניזוק אין לחזור למבנה.
 
אירועים בדרכים
 
זריקת אבנים, בקבוקי תבערה, ירי מן המארב
v יש להמשיך בנסיעה 2 ידיים על ההגה.
v דיווח למוקד השומרון על האירוע - 1-700-700-106 . יש לציין בדיווח על מיקום האירוע ועל נפגעים ומצבם במקרה שיש .
v הגעה למחסום/ ש"ג קרוב ודווח על האירוע.
v במידה והרכב מתלקח מבפנים יש לצאת במהירות מן הרכב, ולדווח.
 
ירי מרכב חולף
v במקרה בו זיהית רכב חשוד המנסה לעקוף ולבצע ירי לכיוונך, יש לבצע את הפעולות הבאות:
v יש להאיץ מהירות ולהגדיל את המרחק בינך לבינו .
v באם הרכב באמצע עקיפה ואין יכולת להתרחק ממנו, יש לבלום בלימת חירום ע"מ לשבש את יכולתו לכוון לעברך .
v מיד לאחר הבלימה יש לפנות פניית פרסה ולהתרחק במהירות מהמקום לכיוון האחר.
v יש לדווח למוקד השומרון - 1-700-700-106
 
 
מחסום אבנים
v הימנע מלפגוע בכוח במחסום האבנים .
v במקרה בו אין אפשרות לעקוף את המכשול, יש לבלום את הרכב לפני הפגיעה עד כמה שניתן, ע"מ לרכך את הפגיעה, ולאחר מכן להמשיך בנסיעה ע"מ להתרחק מהאזור המאוים.
v במקרה בו הרכב יצא מכלל שימוש, יש לצאת מהרכב ולהתרחק רגלית במהירות .
v יש לדווח על פרטי האירוע למוקד השומרון - 1-700-700-106 .
 
תקלה ברכב
במקרה בו ישנה תקלה המחייבת את עצירת הרכב באמצע הדרך, יש לבצע את הפעולות הבאות :
v עצירה במקום בטיחותי ולבישת אפוד זוהר .
v בשעות הלילה ובמקומות מאוימים יש לדווח למוקד השומרון - 1-700-700-106 , ע"מ שישלח כוח צבאי לאבטחת הרכב .
 
בשמחות
גדי


לייבסיטי - בניית אתרים