about
gallery
contact
gallery
gallery
 

ביקורת

דף הבית >> וועדות >> ביקורת
תפקיד ועדת ביקורת
תפקיד הוועדה לבקר ולפקח על פעילותו של הועד המקומי. בפרט נבדקת מידת ההתאמה של פעולות הועד להחלטותיו ולסמכויותיו, ואת ההתנהלות הכספית.

מטרות ועדת ביקורת
וועדת ביקורת שמה למטרה עליונה את קידומו של  היישוב וטובת התושבים.
חברי הוועדה מקדמים באמצעות הכלים העומדים לרשותם את הגנת זכויות הפרט ואת שמירת האיזון נכון בין זכויות הפרט לבין האינטרס של הכלל.
כמו כן הועדה חותרת לשיפור מתמיד באופן ההתנהלות של ההנהלה המקומית (הועד המקומי) לתועלת היישוב ותושביו.
הוועדה מנגישה מידע רלוונטי לידיעת התושבים.
הוועדה מנתחת את פעולות העבר בכדי להצביע על ליקויים ולהציע דרכים לשפר וליעל.

אופן פעילות ועדת ביקורת
לשם מימוש המטרות שהוועדה הציבה לעצמה עומדים לחברי הוועדה אמצעים שונים:


  • בדיקת יישום החלטות שהתקבלו על ידי וועד הישוב.
  • שיחות עם חברי ועובדי הועד, ועיון במסמכי הועד.
  • בדיקת גבייה מהתושבים.
     
הוועדה מפרסמת את מסקנותיה פעם בשנה באמצעות דוח ביקורת. המסקנות עוברות לוועד הישוב לקבלת תגובות ולאחר מכן הדוח מתפרסם לכלל תושבי הישוב ולמועצה האזורית.
 
התועלת לציבור בקיומו של ועדת ביקורת
כבכל רשות מקומית הציבור מודע לפעולות הגלויות שנעשות ע"י הועד, ופחות מודע לרקע ולהתנהלות מאחורי הקלעים. לאורך זמן גם ההתנהלות הפנימית חשובה ופעילות ועדת ביקורת מביאה ליותר שקיפות.


אפשר לתת דוגמא פשוטה להבהרת העניין – אם רשות מקומית בנגב נוטעת מאה  עצים זוהי פעולה שהציבור רואה אותה, ויתייחס מן הסתם בהערכה. אם לצורך הנטייה הרשות (מאחורי הקלעים) לקחה הלוואה חריגה או נתנה הטבות חריגות למשתלה או קנתה העצים מהמשתלה של חבר מועצה במחירים גבוהים וכדומה או שהיה לה תקציב לשתול אלף עצים ובפועל נטעה רק מאה,   סביר להניח שהציבור יתייחס אחרת.

 
שמות חברי הועדה


אריאל פרצ'יק, קובי דניאלי, משה צבי כהן.

דוא"ל הועדה:  bikoret.revava@gmail.com

 
ובסיום
הוועדה מהווה כתובת לכל תושב בישוב שמבקש בדיקה בנושאים הקשורים להתנהלות הישוב.
ניתן לפנות לכל חבר וועדה. ניקח בחשבון פניות מהציבור בבואנו להחליט באיזה נושאים לעסוק, ואיפה לשים את הדגש.
לייבסיטי - בניית אתרים