about
gallery
contact
gallery
gallery
 
שבור את הראש !!!


ב-פז היא עוד היתה בשיא תפארתה,
וב-צו היא עשתה קולות של חוזרת לזירה
 
היה לה ערוץ תקשורת שראה למרחוק
אך לפני שנים מספר הוחלט גם אותו למחוק.
 
אחד מראשוני המנכ"לים היה וריאציה של בעל כריכות,
ושניים מאלו שאחריו על פי רוב,
העדיפו את שפת הים על שפת הרחוב.
 
הזהות העצמית נשחקה במידת מה,
זאת כי רצתה להשאר בזירה.
לייבסיטי - בניית אתרים