about
gallery
contact
gallery
gallery
 

חסד

דף הבית >> וועדות >> חסד

חברות הועדה:

מיכל ליפשיץ, אפרת חוזה, דפנה אונגר, חגית מינרבי, אחינעם בשן.
 
מטרות הועדה:
לסייע באופן כוללני ומאורגן לכלל תושבי הישוב, על פי הצורך.
לשמש זרוע מבצעת של צוות צח"י.
 
 
תפקיד הועדה:
 
1. סיוע למשפחות
לקבל פניות תושבים/רכזת קהילה לגבי צרכים של משפחות.
ליצור קשר עם כל משפחה שזקוקה לעזרה.
לברר עם המשפחה מהם הצרכים וכיצד ניתן לסייע.
לארגן סיוע למשפחה, על ידי חברי הישוב השונים, בתחומים שהוגדרו.
 
2. ליזום פעולות לסיוע כללי לתושבים
התנדבויות פנים קהילתיות, רשימת חדרי אירוח, רשימת גמ"חים.
 
3. סיוע ליולדות
לארגן ארוחות ליולדות ולבני המשפחה בתקופה שלאחר הלידה.
 
4. סיוע למשפחות עם צרכים מיוחדים
 
5. עבודה מול צוות צח"י
קבלת פניה מצוות צח"י במקרי חרום
לרכז ולארגן את הנדרש בשיתוף כלל התושבים
 
 
שיתופי פעולה:
הועדה עובדת תוך שיתוף פעולה עם רב הישוב, רכזת הקהילה, צוות צח"י ו...כל תושבי היישוב.
 
 
אופן הפניה לועדה:
1. על מנת ליידע אותנו בצורך כלשהו של אחת המשפחות, ניתן לפנות לכל אחת מחברות הועדה, בכל עת. הפניה יכולה להיעשות על ידי המשפחה או על ידי תושבים המודעים לקושי שעוברת המשפחה.
ניתן לפנות אלינו גם דרך יוכי, רכזת הקהילה, או דרך הרב גנזל.
2. בהמשך אנחנו מחלקות את העבודה כך שנציגה אחת של הועדה נמצאת בקשר עם המשפחה.
 
לסיכום,
ועדת חסד אינה תחליף למעשי החסד היומיומיים של חברי הקהילה. היא אינה במקום הושטת היד האישית בכל מקרה בו יש צורך.
 
הועדה מאפשרת את החשיבה הכוללת על הצרכים, את האירגון של הסיוע, את שיתוף כל התושבים בעזרה, ואת ההגעה לכל משפחה.
 
ועדת חסד מודה מקרב לב לכל התושבים על גילויי האיכפתיות ושיתוף הפעולה במשך השנים.
ועדת חסד תשמח להצטרפות של מתנדבים נוספים לשורותיה.


לייבסיטי - בניית אתרים