about
gallery
contact
gallery
gallery
 

קליטת פנים

דף הבית >> וועדות >> קליטת פנים

שמות חברי הועדה ויו"ר הועדה:
יעל פריד
שרהלה מולד
נאוה פרידלנדר
דגנית רנד
אפרת שוורץ
שירה קרמרסקי
רותי בינס (יו"ר)

 

 
תחומי פעילות הוועדה.
קשר ראשוני עם המשפחות שקנו/שכרו בישוב - חברות הועדה משמשות כמקור מידע למשפחותעוד טרם הגעתם הפיסית ליישוב.
יידוע הישוב בנוגע להגעת משפחות חדשות.
משפחה קולטת - הצמדת משפחה קולטת למשפחה החדשה, ליווי המשפחה הנקלטת והקולטת במהלך חודשי הקליטה הראשונים.
ערב גיבוש למשפחותהחדשות - ארגון ערב "גיבוש" למשפחות החדשות, עם דגש על נושא הקהילתיותביישוב.
ערבי הכרות - ארגון ערבי הכרות לקבוצות שונות ,בחתכים שונים, בתוך היישוב
ארגון שבתות אירוח שונות בין תושבי היישוב.
 
מטרות הוועדה:
הקלה על תהליך הקליטה של המשפחות החדשות ביישוב, ולעזור בשמירה על הקהילתיות של היישוב על ידי הכרות וחיבור בין המשפחות החדשות והוותיקות.


חזון הועדה לטווח הרחוק:
קהילתיות חדשה.
עם צמיחת היישוב ב"ה, הקהילתיות ביישוב תלבש אופי חדש.
הועדהתצטרך להיערך לשם כך ולדאוג , מצד אחד, לגיבוש ותחושת קהילתיות מצומצמת, במסגרתהשכונה/ משפחות באותו טווח גילאים וכדומה.
ומצד שני לשמור על גיבוש כלל הקהילה בעזרת פרויקטיישובי בו יהיו שותפים כלל חברי קהילת רבבה.
 
 
טלפונים ליצירת קשר:
            רותי בינס          9367797
            יעל פריד           9364848
            מייל הועדה: klitat.pnim@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים