טלפונים
שעות פתיחה
טפסים
פניות
חירום


מערכת חירום - רבבה

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד מקומי
  גלס טליהפדר ישראלחנימוב נעםברוור נתןקליין נתנאליעקובוביץ צביאהרוני שי - יו"ר הישובפולטהיים שיאריאל שלומית
  הנהלה
  חריף אחיה - מנכ"ל רבבהללוש יחזקאל אלינור - מנהלת קהילה ותרבותקינד גדי - רבש"צ

  מטה חירום

  צחי
  קירשנבוים קובי

  ביטחון